Inget bidrag till Kvinnojouren Märta! Beslutet fattades häromveckan av socialnämnden i Ljungby. Socialdemokraterna reserverade sig.

Nu vill vi S-kvinnor att ni kvinnor som är engagerade i Centerkvinnorna, Sverigedemokraternas kvinnoförbund och kvinnliga politiker i övriga partier ger er tillkänna! Vad tänker ni om beslutet? Hur skall kvinnor och barn kunna få hjälp för att ta sig ur destruktiva relationer? Många kvinnor och barn får stöd och hjälp av kvinnojourer. Har det varit några interna diskussioner i ert parti i frågan om kvinnojouren?

Att inte KD, SD och kanske även moderater vill ha ett jämställt samhälle är inte så förvånande med tanke på deras ideologier, men att Centerkvinnorna som varje år hyllar bland annat kvinnliga företagare och vill marknadsföra sig att ta tillvara kvinnors rättigheter: Vad hände på vägen, Centerkvinnorna?

Vi anser att det är ett hån mot alla kvinnor att hålla inne stöd till kvinnojouren. Vi kvinnor i politiken måste gå före och slåss för kvinnors rättigheter, på alla plan, oavsett partifärg! Det är viktigt för våra medborgare att de får veta hur andra partier tänker kring kvinnofridsfrågor. Vad socialdemokraterna tycker har klart framgått i tidningen Smålänningen. Därför vill vi att ni kvinnor som är aktiva politiker svarar angående frågan om kvinnojourens nekade bidrag. Vi måste arbeta tillsammans i dessa frågor!

Svar emotses på denna insändarsida.

S-kvinnor i Ljungby