Vi här i Ryssby vill gärna ha del av Ljungby kommuns framtidsvision när det gäller nybyggnation. Kommunen har egna tomter som kan bebyggas och flera av dem har fantastiska lägen utmed Ryssbysjön. Man kan ju inte räkna med att äldre och ungdomar och även andra vill bo i gamla risiga lägenheter som inte har sett underhåll på många år. Vi har försökt att ha en dialog med Ljungby kommun, tekniska förvaltningen, men upplever ingen större respons från kommunrepresentanter.

Vi i Ryssby vill ju också ha del av den här ”kakan” och tycker inte att alla pengar och idéer ska gå till Ljungby tätort, utan ska fördelas lite mer jämt över hela kommunen.

Idén med en egen kommunpeng till de olika socknarna inom kommunen är en bra idé för oss som kämpar från vårt lilla hörn i samma kommun.

Samtidigt vill vi påminna om det planerade utegymmet i Ryssby och att det kan påbörjas så fort som möjligt.

Väl mött vid valet i september!

Gudrun Roslund

Ing-Marie Perzon