2014 låg det slutgiltiga deltagandet på 81,3 procent men det preliminära på 80,4 vilket tyder på att valdeltagandet ändå kanske kan bli högre än förra valet när alla röster har räknats.

Flitigast att rösta är man på landsbygden – trots att många kanske har längre till sin vallokal. Det distrikt i Ljungby kommun som hade högst valdeltagande är Annerstad-Angelstad-Bolmsö med 86,5 procent, tätt följt av Berga öst-Vittaryd och Ryssby-Agunnaryd som bara är 0,3 respektive 0,4 procentenheter bakom.

I Ljungby är det Astradområdet som ligger i topp med 84,5 medan endast 69,7 procent av de som bor i Hammaren-distriktet röstade i kommunvalet. I genomsnitt tycks valdeltagandet vara något lägre i Ljungby än på landsbygden.

Ljungby ligger dock under riksgenomsnittet i kommunvalet, då 82 procent av befolkningen i röstade kommunvalet enligt preliminära siffror. I riksdagsvalet röstade 84,4 procent vilket betyder att fler röstar i riksdagsvalet än i kommunvalet.

Relaterat till artikeln