En förälder, som är verksam inom Hemvärnet, hade kamouflagekläder, kängor och basker vid hämtning på en förskola i Älmhults kommun

Men nu har Älmhults kommun backat. I ett pressmeddelande säger verksamhetschefen för förskolan.

– I den akuta situationen fattade personalen på förskolan ett beslut, som de inte hann analysera. På utbildningsförvaltningen har händelsen diskuterats och vi drar lärdom av det som hänt. På våra förskolor är alla föräldrar, oavsett yrkesklädsel eller civil klädsel, välkomna att hämta och lämna sina barn. Barn kan bli rädda av olika anledningar och då ingår det i vår profession att kunna hantera dessa rädslor och arbeta på ett positivt sätt för att öka barnens kunskap och förståelse för olika yrkesklädslar, säger Jenni Karlsson.