"Är det okej, enligt GDPR, att publicera videon på åhörarna på medborgarmötet om avloppsinventeringen på Youtube och er webb så som ni har gjort?"

Det frågar en person via synpunkthanteringssystemet "Säg vad du tycker". Detta angående det medborgarmöte som miljö- och byggnadskontoret nyligen arrangerade i Markaryds kommunhus.

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU ska skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter, förklarar Margareta Larsson som är kanslichef på Markaryds kommun.

Följa reglerna

All information som kan knytas till en levande person, räknas som personuppgifter, även teckningar, foton och filmer.

Margareta Larsson:

"När det gäller publicering på en webbplats av bilder eller filmer på människor måste kommunen alltid följa reglerna i dataskyddsförordningen. Det måste vara tydligt vad syftet med publiceringen är och med vilken rättslig grund kommunen behandlar personuppgifterna."

Ingen protesterade

Syftet var att Markaryds kommun skulle informera om avloppsinventeringen som nu pågår i kommunen. Då kan det anses vara viktigt att de som berörs kan ta del av informationen.

De personer som är med på videon har rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

Margareta Larsson:

"Vid mötet informerades därför besökarna om att videon kommer att publiceras på webbplatsen och att de har möjlighet att invända mot detta. Ingen av de närvarande hade någon invändning."