Som invånare i Älmhults kommun följer man Smålänningens granskning av upplägget eller avsaknad av upplägg av den nya skolan i Älmhult med spänning samt insändarna som sänts in. Politikernas klara besked om hur upplägget är och vilka ekonomiska konsekvenser detta får för Älmhults kommun lyser med sin frånvaro. När detta skrivs så är det bara ett parti i Alliansen som inte klivit fram, Centern. Eftersom Centerns kollegor i Alliansen inte tycks veta så mycket om upplägg och ekonomi i denna uppgörelse så kan man som utomstående anta att Centern kör ett eget race eller att kollegorna i Alliansen övergett sin samarbetspartner i denna fråga.

Vi pratar om väldigt stora investeringar och våra ledande politiker som ska sitta och besluta om detta kommer antingen ”inte ihåg” eller ”vet inte”. Visst, ni är valda av kommunens invånare men det är tveksamt om invånarna som valt er förstått vidden av nonchalans för stora investeringar som ni uppvisar genom dessa svar när ni valdes.

Läste också försöken till förklaringar i en insändare från ledande tjänstemän i kommunen. Granskningen från Smålänningen handlar inte om den demokratiska processen utan mer om vilka ekonomiska konsekvenser detta får för Älmhults kommun och det är något som ni inte nämner i er insändare. Det handlar heller inte om att det är en privat aktör eller inte, utan återigen vad innebär denna affär för kommunens ekonomi och vilka uppsidor finns det att lägga det på en privat aktör kontra i kommunal regi.

Ser med spänning fram emot att läsa Smålänningens förhoppningsvis kommande reportage efter samtal med Centern. Då får vi kanske svaren på frågorna som varit hittills.

Skattebetalare i Älmhults kommun