Replik

Svar till Moderaterna i Ljungby kommun i Smålänningen 26 juli.

Socialnämnden tog ett enhälligt beslut om att avveckla socialnämndens åtagande i Återbruket. Hur kan det då vara att socialdemokraterna i socialnämnden inte hade en avvikande åsikt?

När Återbruket startade på initiativ av Socialdemokraterna och med beslut i fullmäktige var grundtanken att verksamheten efter en inkörningsperiod skulle vara självfinansierad. Socialnämnden stod för handledartjänster som skulle finansieras av intäkter från försäljning och tekniska nämnden för lokaler som skulle bekostas av intäkter från deponin, vars medel är begränsade till vissa ändamål enligt renhållningslagen som tillexempel dessa lokaler. Det har hela tiden varit meningen att det skulle finnas en mottagningsenhet och en försäljningsenhet. Problemet är att den styrande Alliansen inte hade en gemensam agenda för socialnämnden och tekniska nämnden vad gäller Återbruket.

Socialnämnden har åtskilliga gånger visat på behovet av ovanstående lokaler, men det har hela tiden prioriterats ned av den styrande Alliansen i tekniska nämnden och inte av tjänstemän som man har kunnat läsa i Smålänningen. När man som ledamot i socialnämnden ställs inför valet att prioritera lagstadgad verksamhet framför icke lagstadgad vilket Återbruket är samtidigt som verksamheten inte lyckats med att bli självfinansierad utan genererar ett löpande underskott år efter år. Ja, då är beslutet för visso inte lätt men som ansvarstagande politiker självklart.

Efter beslutet i socialnämnden har Socialdemokraternas inställning hela tiden varit att skaffa budget för Återbrukets verksamhet vilket vi också gjordes i budget för 2020 vilket röstades ned i fullmäktige. Vår målsättning var också att finansiera resterande del av året med överskottet på kommunledningsförvaltningen för 2019. Detta sätt var som vi såg enda möjligheten för Återburkets fortsatta verksamhet. Pengarna fanns inte i socialnämnden för vidare drift så då får man tillskjuta medel på annat vis. I fullmäktige var Återbruket en ickefråga för den styrande Alliansen och Sverigedemokraterna då posten överhuvudtaget inte fanns med i de respektive partiernas budgetförslag.

Håkan Bengtsson (S)

Margareta Andersson (S)

Ingela Rosen (S)

Göran Fransson (S)

ledamöter i socialnämnden

Relaterat till artikeln