Under allmänhetens frågestund passade Tommy Göransson (ledamot i tekniska nämnden) på att föra upp överföringsledningar och betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster som lämnades över till regeringen för en knapp månad sedan.

Han ville ha besked om varför Socialdemokraterna inte vill invänta de föreslagna ändringarna i lagen som skulle lätta på kommunernas ansvar.

– Budgetförslaget som ska beslutas i dag innehåller från 2018 till och med 2023 va-investeringar för totalt 394 miljoner varav nya verksamhetsområden (det vill säga överföringsledningar) är 178 miljoner. Hur motiverar du att driva va-utbyggnaden mot onödiga kostnader för Ljungbyborna?

Anne Karlsson tog upp den motion som S skrev tillsammans med Miljöpartiet i inledningsskedet av debatten om överföringsledningar. Hon hänvisade till att den information som S fått om behovet av överföringsledningar sedan dess, har fått partiet att slå in på en annan väg än MP.

– Det handlar om skydd av hälsa och miljö, sa Anne Karlsson.

Tommy Göransson ansåg inte att detta besvarade hans fråga, och undrade hur Anne Karlsson ska förklara höjningen av va-taxan.

– Hur ska du motivera höjningen för dina väljare, när den är en subventionering av va till sommarstugeägare och villaägare utmed Bolmens östra strand.

På detta fick han endast svaret att finansieringen ännu inte är fastslagen.

Läs mer om fullmäktigemötet här.

Relaterat till artikeln