Det var 14 studerande som fick examens-och studiebevis den 31 oktober efter en 60 veckor lång utbildning till kvalificerad värmepumpstekniker.

"De kan nu se fram åt en god arbetsmarknad och flertalet av de studerande har redan jobb inom branschen". Det berättar Conny Gustavsson på Yrkeshögskolan KCM/vux.

Förutom examens- och studiebevisen utdelades även stipendier från Nibe AB och från Hilmerssons El AB i Kristianstad. Båda företagen tar aktiv del i utbildningen.

Bengt Hilmersson gav Martin Almarsson, Markaryd, ett stipendium för goda studieresultat. Från Nibe fick Robin Svensson, Veddige, ett stipendium för goda studieresultat.