Bluffmakarna ringer, enligt invånare som hört av sig till kommunen, upp och påstår att det ringer från kommunens va-kontor och säger att det måste göras en va-undersökning i personens bostad.

Bluffmakarna upplevs som påstridiga och påstår att det är en undersökning som måste göras.

Men de har inget med Älmhults kommun att göra.

Kommunen vill vara tydlig med att de få gånger som personal från Älmhults kommun behöver komma in i invånares hus är när det exempelvis är dags att byta vattenmätare. Men detta besök förgås av att kommunen tar kontakt via brev, och kommunens personal ska alltid legitimera sig med tjänstekort. En va-undersökning behöver inte utföras så vida du inte misstänker att det något fel på din eller kommunens va-anläggning.