Det råder konkurrens mellan gymnasieskolor.

– Det finns helt andra krav på skolor att marknadsföra sig i dag jämfört med för tjugo år sedan. I dag konkurrerar Haganässkolan med såväl kommunala som privata gymnasieskolor i andra kommuner. Man kan ju faktiskt välja på att inte göra någonting åt saken och förlita sig på att eleverna väljer att förlägga sina studier till skolan ändå eller så kan man jobba proaktivt för att ligga steget före. Vi valde det sistnämnda alternativet, säger Malin Blom, kommunikationschef.

Efter att kommunikationsavdelningen och skolledningen tillsammans hade spånat på idéer under en tid bestämde man sig för att skrida till verket.

– Vi insåg att vi måste bli bättre på att kommunicera och att marknadsföra skolan. Och vad är egentligen en viktigare marknadsföringskanal än nöjda elever. Det handlar till exempel om hur eleverna upplever sina lärare, sin utbildning och sist men inte minst skolmiljön, säger hon.

I januari arrangerades workshops på Haganässkolan med både lärare, elever och övrig personal.

– Vi ville få en tydlig bild av hur de som dagligen befinner sig i skolmiljön såg på saker och ting.

– Vi skulle kanske kunna gå en enklare väg genom att redan i det stadiet anlita en PR-byrå men då hade vi kunnat ge en rättvis bild av vad som egentligen är bra och dåligt. Vi ville lyfta dessa saker för att kunna säkra gymnasieskolans kvalitet på längre sikt.

Under sammanlagt tre timmar fick lärare, elever och övrig personal arbeta med fem olika frågor.

De fick bland annat beskriva sin drömbild av en gymnasieskola och Haganässkolans styrkor och svagheter.

– Därefter passade vi också på att fånga upp åsikter från Linnéskolans elever genom en enkät. Vi ville helt enkelt få åsikter från elever som ännu inte hade någon relation till gymnasieskolan för att se vad de förväntade sig av sin kommande gymnasieutbildning.

Åsikterna från såväl grundskole- och gymnasieeleverna sammanställdes sedan och fungerade som underlag för det fortsatta arbetet.

– Vi har bland annat kommit fram till att vi ska minska på tryckt marknadsföring och övergå till digital marknadsföring i större omfattning. Den totala kostnaden för Haganässkolans katalog är minst 100 000 kronor och det har konstaterats att 97 procent av dessa kataloger förblir orörda av blivande elever. Genom att satsa mer på webb och sociala medier blir marknadsföringen dels betydligt mer effektiv och dels betydligt billigare.

Varumärkesarbetet kommer att presenteras den 7 september.