Ljungby kommun delar varje år ut ett byggnadsvårds-och kulturminnespris. I fjol gick det till Laila och Stig Göran Sjödahl, som på ett fint sätt renoverat ett hus med anor från 1858.

– Nu vill vi gärna ha in ett förslag på den eller de som skall få årets pris, säger Kent Danielsson, ordförande i Miljö-och byggnämnden, som till tillsammans med Kultur-och fritidsnämnden utser vinnarna.

Även kulturmiljöer

– Många tror att det är ett pris bara för byggnadsvård, säger Kent. Men det är betydligt bredare än så. Det gäller också för kulturmiljöer. För några år sedan fick till exempel Slussen och Stigmännen i Lagan priset för att man iordningställde Bergastigen.

Det var 2015 som vandringsleden i Lagan prisades. Därefter har byggnadsvårds- och kulturminnespriset tilldelats Nils-Evert och Kerstin Norén (2016) för renoveringen av fastigheten Kämpen 2 (före detta vårdbostäder) på Sunnerbostigen, Svenska kyrkan i Ljungby (2017) för renoveringen av församlingshemmet samt Stig-Göran och Laila Sjödahl, Tutaryd, (2018)för renovering av bostadshus med anor från 1858.

– Vi vill få förslag från allmänheten på kandidater till priset - helst med foton,säger Kent Danielsson. Sedan åker vi och tittar på lämpliga projekt före beslut och vi kan också nominera själva.

Lokala traditioner

Priset för god bebyggelsekultur och kulturmiljövård - som är det officiella namnet - skall enligt statuterna tilldelas en hus- eller markägare som genom nybyggnation eller renovering genomfört projekt som på ett förtjänstfullt sätt är anpassat till kommunens eller landskapets byggtraditioner och kulturlandskap. Det skall tillvarata lokala och nationella kulturhistoriska traditioner.

– Senast den 10 juni vill vi ha in förslag, som kan skickas till Miljö-och byggnämnden eller Kultur-och fritidsnämnden, säger Kent Danielsson.

Därefter fattar nämnderna beslut om pristagare, och priset kommer att delas ut under Ljungbydagarna, den 12 augusti.