Det är Ingela Jeppsson, enhetschef för ekonomiskt bistånd, som har hand om ärendet från Älmhults kommun sida.

Jeppsson har inte gått att nå för en kommentar.

Däremot lyckades Smålänningen nå socialsekreterare Linda Persson som konstaterar:

– Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden, utan bara i generella ordalag.

Smålänningen sökte vid upprepade tillfällen också Frida Strand Jagne, som är enhetschef på Migrationsverket Syd i Växjö.

Det är Frida Strand Jagne som har haft ärendet med den drabbade familjen i Eneryda.

Hon var inte heller anträffbar.

Däremot hörde Lisa Bergman, informatör på Migrationsverket, av sig.

– Vi kan inte uttala oss i enskilda ärenden, konstaterade Lisa Bergman.

– En fullmakt krävs för det. Sekretessen är till skydd för de inblandade.

Däremot kunde Lisa Bergman uttala sig i generella ordalag om vad som inträffar när man får ett uppehållstillstånd:

– Då övergår man från Migrationsverket till kommunen.

– Då får man en placering i en kommun och då är det kommunens ansvar att ordna ett boende.