Efter att Annika Stenberg fått utstå hård kritik och avgått som polischef i förra veckan tillträder nu Klas Friberg som tillförordnad regionpolischef för region syd.

Under de tre månader han kommer att ha tjänsten vill han satsa på att förbättra utredningsverksamheten och att prioritera den grova brottsligheten.

– Det dödliga våldet är påtagligt i region syd. Det är för många unga män som mördas på olika sätt här och det är inte okej, säger han.

Arbetet kommer eventuellt innebära en omfördelning av resurser. Hur detta kommer att påverka andra typer av brott eller region Kronoberg kan han dock inte svara på i dagsläget.

– Just nu har vi en allvalig situation i Malmö med många unga män som mördas och det måste gå före mycket annat. Men det får inte gå före allt, säger han.

– Grova brott ska alltid prioriteras frågan är hur mycket det ska kosta sett till övriga brott och det är alltid en svår balansgång, säger han.

Friberg berättar att man i region syd ska få 80 nya poliser under året.

Men samtidigt meddelade Monica Hallberg, ekonomichef för polisen i Region syd, tidigare i veckan att regionen måste spara 100 miljoner kronor under 2017. Var dessa pengar ska tas ifrån kan Friberg inte lämna några besked om i dagsläget.

– Det är för tidigt att svara på, det är bara januari. Vi måste titta på det under året. Men min syn är att vi ska öka antalet medarbetare syn under 2017 och besparingar får vi göra på andra sätt än på personal, säger han.

Klas Friberg första intryck av den nya organisationen är att det finns en trötthet bland medarbetarna. Vilket han vill hantera genom tydligare prioritering av arbetet.

– Det är en utmaning. Men jag har för avsikt att hjälpa både chefer och medarbetare att prioritera vad de ska göra och inte göra så att de inte behöver göra allt.

Under tisdagen mötte Klas Friberg övriga ledningsgruppen för polisregion syd och däribland lokalpolischef Anders Karlsson som ansvarar för polisen i Ljungby, Markaryd, Älmhult och Osby.

Karlsson har stort förtroende för Klas Friberg som ny regionpolischef och är inte orolig för eventuella omfördelningar av resurser eller besparingarna.

– Idag har vi sex poliser utlånade till Malmö och vi räknar med att det kommer att förbli så. Vi har resurser att klara av det, säger han.