Replik gällande Åter i bruk till socialdemokraterna Anne Karlsson och Lotte Åhlander.

På socialnämndens möte 2019-05-22 SN § 38 beslutades det att socialnämnden skulle avveckla sitt åtagande i Åter i bruk, vilket resulterade i en snabb nedstängning av hela verksamheten. Detta var ett enhälligt beslut även från Socialdemokraterna utan några andra yrkanden eller reservationer.

Efter detta beslut och dess uppmärksamhet i media fick Socialdemokraterna kalla fötter.

Socialdemokraterna Anne och Lotte hävdar då att om S- budgeten för 2020 hade gått igenom så hade Åter i bruk funnits kvar. Saken var ju bara den att när det var budgetförhandlingar så var Åter i bruk redan nedlagt. Därefter vill Socialdemokraterna framlägga att Åter i bruk i deras budget för 2020 endast ska ligga under tekniska förvaltningen trots att detta är ett socialt projekt. Detta är en klar efterkonstruktion då ni med alla medel vill dölja att ni deltagit i beslutet att lägga ner Åter bruk. Att er budget skulle gå igenom var högst osannolikt.

Er budget var underfinansierad vilket hade inneburit att vi skulle få låna pengar till delar av driften. Ni hade avsatt 550 000 till Åter i bruk, vilket inte hade räckt till att starta upp verksamheten igen.

Nu skriver Anne i sin sista insändare att Socialdemokraterna föreslagit att 2019 finansiera verksamheten med överskott från kommunledningsförvaltningen.

Då undrar jag när och var detta förslag har lagts fram?

Var det innan eller efter beslutet ni tog om att stänga ner verksamheten?

Dessutom vill ni Socialdemokrater få det till att framstå som att Åter i bruk var ert förslag och att ni har arbetat för det. Men sanningen är att det från början var ett medborgarförslag från en partikollega till mig och att alla partier har arbetat för att Åter i bruk skulle kunna bli verklighet.

Åter i bruk är alltså sprunget från ett medborgarförslag och ingenting som Socialdemokraterna ska ta åt sig äran för.

På din fråga Lotte gällande hur vi i SD gjorde i denna fråga så är mitt svar: Jag har tillsammans med personalen på Åter i bruk ifrågasatt uppgifterna som vi baserade vårt beslut på. Dessa överensstämde inte med personalens uträkningar.

Jag ville då att vi skulle öppna upp för nya möjligheter för Åter i bruk.

Doris Nickel

ledamot i socialnämnden

för Sverigedemokraterna Ljungby