Från Skånegatan till Drottninggatan kan man dagligen se parallellparkeringar, vissa en bra bit från trottoarkanten. Detta gör attest större fordon typ sopbilen eller räddningsfordon får svårt att ta sig fram.

I vissa fall stora släpkärror och släpvagnar som kan stå flera dygn i sträck. Nu när renoveringen av Grand börjar lär det inte bli bättre. Vore bra om man införde parkeringsförbud den ena sidan av hela Villagatan, i alla fall mellan Skånegatan-Kungsgatan där det är som värst från Olssons rör till och med Grands baksida. Det är inte konstigt alls att det blir skador på parkerade fordon.

"Observant"