Regeringens särskilda utredare Anna Tansjö har haft ett tydligt uppdrag: Ta ställning till om kroppsvisitation vid högskoleprovet kan införas. Frågan som ska besvaras är om syftet med visitationen, det vill säga att förhindra fusk, väger tillräckligt tungt. Skyddet mot kroppsvisitation är grundlagsfäst och undantag kräver starka skäl.

Utredningen tillsattes sedan det uppdagats att det gick att köpa sig ett bra provresultat. Ett företag förmedlade mot betalning rätta svar muntligt till fuskarna, via små öronsnäckor som var anslutna till mobiltelefoner via trådlöst nätverk. På detta sätt har ett antal fuskare antagits till läkarprogrammet, juristprogrammet och andra prestigeutbildningar.

Om utredningen kommit fram till att kroppsvisitation är acceptabelt har den också ett förslag på hur stor andel av provlokalerna som ska omfattas. Högskoleprovet skrivs av tiotusentals personer i lokaler över hela landet, två gånger per år, så ett urval måste göras.

Utredningen ska också ta ställning till om tips om fusk ska sekretesskyddas, så att anmälaren får förbli anonym.

Anna Lena Wallström/TT