Detta framgår av ett brev som skickats till Ljungby kommun av föreningen Svenska muslimer i Ljungby. I brevet står det att föreningens representanter fått rådet att vända sig till kommunen för att få hjälp att hitta en mark att bygga en moské på.

Föreningen skriver att den muslimska befolkningen ökat kraftigt den senaste tiden, och att behovet av en moské har blivit än mer aktuellt.

Smålänningen har sökt författaren till brevet, men har ännu inte lyckats nå hen.

Tekniska nämndens ordförande K-G Sundgren (C) kan inte i dagsläget svara på hur kommunen kan hjälpa till.

– Det är en tjänstemannafråga, och den får hanteras precis som alla andra frågor. Till nämnden kommer det först om kommunen ska sälja mark.