I motionen till fullmäktige konstaterar Gusten Mårtensson att det pågår en mycket stor satsning på digital teknik.

Samtidigt ökar antalet digitala tjänster, inte minst i den offentliga förvaltningen.

Sverige har dessutom antagit ett nationellt mål som säger att 95 procent av invånarna ska ha ett snabbt bredband år 2020.

– Dessvärre finns det också en rad problem kopplat till den nya utvecklingen, säger Gusten Mårtensson.

– Alla är inte vana vid att ständigt vara uppkopplade, många vet inte vad fiber eller bredband är för något.

Det är i sammanhanget en viktig faktor att Telia har meddelat att det gamla kopparnätet för fast telefoni ska släckas ned.

Gusten Mårtensson menar att ny teknik ska ersätta den gamla, utan att alla har fått chans att ta till sig den nya tekniken.

Följden blir att alla inte kommer att kunna ta till sig detta med kommunens elektroniska tjänster som framöver får sitt genomslag.

– Man kommer inte heller att kunna betala sina räkningar eller liknande när den gamla tekniken har fasats ut.

– Vi bygger i takt med teknikutvecklingen också en ny typ av utanförskap, det digitala utanförskapet.

– Älmhults kommun måste ta sitt ansvar för att hjälpa dem som har svårt för den nya tekniken.

Därmed anser Mårtensson att kommunen ska jobba för ett ökat digitalt deltagande, och en ökad förståelse för den nya tekniken.

Här kan kommunen inleda samarbeten med exempelvis telefonoperatörer eller studieförbund, som ordnar IT-utbildningar.

– Som kommun måste vi stötta våra medborgare; alla ska kunna ta del av samhällets service.

Nu vill Gusten Mårtensson att kommunen ska kartlägga hur stort det digitala utanförskapet är i Älmhults kommun.

Han anser också det är lämpligt att utreda om kommunen kan genomföra et projekt som ska öka det digitala deltagandet.