Varje år brukar Algskadefondsföreningen och Nationella Voltolycksrådet, NVR, genomföra en informationsdag i Kronobergs län.

Den här gången hade turen kommit till Älmhult.

Representanter från båda organisationerna var på plats tillsammans med företrädare från polisen. Med sig hade man en släpvagn med ett antal uppstoppade djur.

Det är sådana djur som rör sig närmare vägen än man många gånger tror.

NVR representerades av bland andra Dennis Olsson, som jobbar med eftersök av påkörda djur i Markaryd, Älmhult och Ljungby.

Det gav information om att man som bilist har en skyldighet att göra en anmälan om man har kört på något av följande djur:

Ren, älg, kronhjort, mufflonfår, rådjur, utter, järv, björn, lodjur, örnar eller dövhjortar.

– Alla ska anmäla en påkörning, säger Åke Johansson från Älgskadefondsföreningen.

– Det ska även markeras på platsen.

Älgskadefondsföreningen menar att det finns brister i agerandet hos bilister som kör på vilt. Detta har noterats i samband med den här typen av olyckor.

Att inte anmäla, när man ska göra en anmälan, är ett brott mot jaktlagstiftningen.

Detta kan leda till dagsböter på mellan 5 000 och 10 000 kronor, beroende på inkomst.

Och det finns all anledning att se upp i trafiken.

– Viltstammen har ökat på senare år, säger Åke Johansson.

– Jägarna har dragit ner på jakten på rådjur och i stället skjutit av mer vildsvin. Då ökar i stället rådjursstammen.

Under det här året, fram till för några veckor sedan, hade det var 1 500 trafikolyckor med rådjur i Kronobergs län.

Det var 14 olyckor med dovhjort, en olycka med vardera kronhjort och lo, fem olyckor med utter, 184 olyckor med vildsvin och 132 olyckor med älg.

Men det är inte bara otur som ligger till grund för alla viltolyckor.

– Många är ofokuserade i trafiken, säger polis Mats Berg.

– Många har blicken på mobiltelefonen i stället för på trafiken, Jag vet en handelsresande som körde på vilt medan denne var koncentrerad på sin dator i passagerarsätet.

– Ett annat bra tips för att undvika olyckor är att hålla hastigheten.

De som söker efter påkört vilt passade under informationsdagen också på att rikta en vädjan till allmänheten:

Visa hänsyn mot dem som söker efter påkörda djur, och sakta ner.