Först påpekar mannen, som är hemmahörande i Vislanda, att han tidigare sänt den samma till Alvesta arbetarkommun som inte behagat att ta upp den.

Nu är den riktad till Ljungby kommun.

Förslaget går ut på att arbetarkommunen ska verka för att Alvesta kommun ska besluta, tillsammans med övriga berörda kommuner att asfaltera banvallen Karlshamn - Vislanda - Ljungby - Halmstad och färdigställa världens kanske längsta cykelled på banvall, 20 mil lång.

Genom Halmstad, Ljungby, Alvesta, Tingsryd, Olofström och Karlshamn, förbi mindre tätorter och natursköna områden som Åsnen, Möckeln, Bolmen, Lagan och Mörrum, vill avsändaren se en cykelled.

Mestadels prima järnvägsbank

Han menar att mestadels prima järnvägsbank över hela linjen som i dag är outnyttjad skulle upprustad och asfalterad led tjäna samhällets behov av en cykelväg. Detta menar han skulle tillgodose de ständiga önskemålen samt god tillgång till mat- och övernattningsställen.

Han påtalar att flera kommuner nu har asfalterat sin del av banlederna inom sin kommun och att förväntningarna nu är att asfalteringen av kvarvarande delar snart blir avklarad.

Skickat vidare till tekniska

Skrivelsen är mottagen av kommunledningsförvaltningen där registrator Eva-Marie Norén Holgersson meddelar att de skickar vidare skrivelsen till deras arbetsgrupp som jobbar med cykelvägar, samt tekniska förvaltningen.