Först ut var en kartläggning över täckningen i landet, en kartläggning som visade stor skillnad mellan olika platser vad gäller förutsättningarna för mobiltelefoni och internetanvändning. Vi fick lyssna till berättelser om hur det är att inte kunna läsa nyheter, nå kunder, göra bankärenden, lämna in skolarbeten och följa vännernas sociala uppdateringar. Människor utan uppkoppling målades ut som det trådlösa samhällets största problem.

Men även om dessa orättvisor är en viktig del i samhällsdebatten hade jag önskat att SVT lyft fler perspektiv. För även om det kan verka självklart att alla ska ha rätt till uppkoppling finns det saker som i skymundan skvallrar om att det trådlösa samhället bär på större problematik än att vissa inte når ut på nätet.

Ur ett globalt perspektiv är det tydligt hur produktionen av elektronik är förenad med bekymmer. Utvinningen av nödvändiga metaller har under lång tid gett bränsle till våld och krig i fattiga länder samtidigt som själva gruvarbetet utförts av underbetalda arbetare, inte sällan barn, i hälsofarlig miljö. När metallerna sedan ska sättas ihop till en färdig elektronikprodukt görs det oftast i Asien och återigen sker det under dåliga arbetsförhållanden. De flesta arbetare är tjejer i tjugoårsåldern som arbetar tio till tolv timmar om dagen sex till sju dagar i veckan. Därpå tvingas många arbeta övertid eftersom de trots långa arbetsdagar inte får ihop pengar för att klara dagen.

Problem uppstår också på hemmaplan. Allt fler lider av något som kallas för elöverkänslighet. Det beror på att all elektrisk utrustning, särskilt mobiltelefoni och trådlöst internet, avger elektromagnetiska fält. Resultatet är att många känner symptom som huvudvärk, illamående, trötthet och koncentrationsproblem. Mycket forskning tyder dessutom på att mobilstrålning bland annat ökar riskerna för cancer och kan skada hjärnans utveckling hos barn. Medan vi i Sverige inte tagit sådan forskning på större allvar finns det andra som gjort det. I Frankrike har man till exempel vidtagit åtgärder för att skydda barn och för att ordna platser där även elöverkänsliga ska kunna vistas. Åtgärder som känns rimliga och som ställer frågor kring den generellt sett okritiska inställning som finns i Sverige.

De olika förutsättningar som finns för uppkoppling i olika delar av landet är ett viktigt samhällsproblem. Det är skillnader som leder till utanförskap i takt med att samhällets funktioner digitaliseras. Men vi får inte glömma ställa frågor också om andra problem, utifrån globala perspektiv, utifrån miljö, hälsa och säkerhet. Även om det kan kännas besvärligt är det nödvändigt för att kunna fatta välgrundade beslut om den trådlösa tillvaron.

Jonas Wilson