Företaget har specialiserat sig på tillverkning av maskiner som transporterar tungt gods och jobbar både mot svenska och utländska kunder. Produkterna görs från grunden i lokalerna i Lagan. I dagsläget har bolaget ett 30-tal anställda och omsätter ungefär 40 miljoner kronor om året.

Ett föredöme

Att det blev just Hedins som blev platsen för Ulla Anderssons industribesök har att göra med att vänsterpartisterna i Ljungby anser att företaget föregår med gott exempel, bland annat eftersom de har tagit emot ensamkommande flyktingbarn på arbetsplatsen.

Enligt Kenneth Hedin var det dock inte fråga om ett medvetet val för att främja integrationen. Det handlade snarare om att pojkarna aktivt tog kontakt med firman och visade intresse och arbetsvilja.

Som företagare har han ett rakt svar på hur man ska få bukt med problem som ungdomsarbetslöshet och företagens svårigheter att få tag på rätt arbetskraft.

Dessa idéer presenterade han för Ulla Andersson och hennes följe av vänsterpartister från Ljungby och Växjö.

Lärlingar önskas

Kenneth vill att man inför ett treårigt lärlingsprogram för verkstadsindustri på gymnasiet. Hans förslag bygger på en stark kontakt mellan skolan och det företag som eleven praktiserar på. Redan i årskurs två ska företaget teckna ett slags anställningsavtal med eleven. Under merparten av utbildningstiden ska eleven "jobba" på företaget.

När eleven fullföljt utbildningen övergår anställningen i en lärlingsanställning som sedan leder till en vanlig tillsvidareanställning.

– Vid det laget är lärlingen en i gänget och företaget har gjort sig beroende av honom, tror Kenneth Hedin.

Är positiva

Smålänningens reporter frågade hur Ulla Andersson ser på Kenneth Hedins förslag.

– Vänsterpartiet är positivt inställda lärlingsutbildningar. Men villkoren för anställningarna måste vara väl reglerade i avtalen mellan parterna. Vi ser gärna att arbetsmarknadens parter får ett större inflytande över utbildningarnas utformning än vad de har i dag, berättade Ulla Andersson.

Underlätta forskning

Annons

Ett annat förslag som kan underlätta för de mindre företagen är att slopa deras sjuklöneansvar under de två första veckorna av en sjukskrivning. Vänstern vill att detta ska gälla för företag med färre än tio anställda.

Ännu ett exempel på tänkbara reformer som riktar sig mot näringslivet är att införa en skattereduktion på 30 procent för små och medelstora företag som vill delta i olika forskningsprojekt.

Ulla Andersson menar också att en stark offentlig sektor även har fördelar för den privata sektorn.

– En väl fungerande barnomsorg underlättar mycket för den som driver ett företag.

Profilerar sig

Vilka är dina tankar inför valet 2014?

– Jag tror att frågan om vinster i välfärden kommer att bli en ödesfråga i valrörelsen. Vårt parti har en unik röst eftersom vi är tydliga med vad vi tycker. Skattepengarna ska inte gå till företagens vinster.

Det finns undersökningar som visar att en majoritet av svenskarna är emot vinster i välfärden. Hur kommer det sig att vänstern inte har större stöd hos väljarna?

– Vi växer även om det går sakta. Vi har fått cirka 2 000 nya medlemmar under de senaste åren. Det finns också undersökningar som visar att förtroendet för vårt parti ökar i enskilda sakfrågor.

Rödgrön regering

Vilka partier kommer ni att samarbeta med efter valet?

– Vi vill ha en rödgrön regering. Så säger våra medlemmar. Om man vill ha bort den nuvarande regeringen så är det säkrast att rösta på oss. Vänsterpartiet kommer inte att släppa in Annie Lööf eller Jan Björklund bakvägen.

Om Ulla Andersson

Hemstad: Gävle

Detta gjorde hon innan hon blev politiker: Jobbade i förskolan, har även jobbat i butik, har drivit en kiosk, och varit anställd inom hemtjänsten.

Politisk karriär i korthet: Fritidspolitiker i nio år, var kommunalråd i Gävle sex år. Blev invald i riksdagen 2006 och är numera partiets vice ordförande och talesperson i ekonomiska frågor.

Tjänar: Nyligen höjdes arvodet för riksdagsledamöter till ?58 000 kronor i månaden. ”Det står i vårt partis stadgar att vi inte får tjäna mer än 27 780 efter skatt så det är vad jag tjänar.”

Personlig hjärtefråga: Äldreomsorgen. ”Om vi inte bygger ut den nu så måste ännu fler gå ner i arbetstid för att kunna ta hand om sina föräldrar på sin fritid vilket är fallet redan i dag. Satsningen ska finansieras med skatt efter betalkraft.”