Bengt Eklöf, skolchef i Markaryds kommun, har i dagarna skickat iväg information till elever, föräldrar och skolpersonal. "Det har kommit till vår kännedom att det finns elever i Markaryds kommun som provat/röker e-cigarretter" skriver Eklöf.

E-cigaretter är en relativt ny företeelse i Sverige.

• Har e-cigaretter blivit en modefluga även bland Markarydsungdomarna?

– Det är inte så vanligt i Markaryd. Det har funnits några enstaka tillbud, säger Karin Rask som är skolsköterska och mycket engagerad i antirökprojektet Tobaksfri Duo i Markaryd:

Annons

Karin Rask förklarar att det råder en viss osäkerhet om hur farligt e-cigaretter är. Men utbildnings- och kulturförvaltningen i Markaryds kommun har tagit beslut om att e-cigaretter ska likställas och behandlas som konventionella cigaretter. Av den anledningen får de inte rökas inom alla rökfria miljöer i kommunen, som exempelvis på skolor.

Ett gift

E-cigaretter marknadsförs bland annat som ett avvänjningsmedel.

– Det finns inga studier på att det är ett bra avvänjningsmedel, säger Karin Rask.

E-cigaretter ser ut som vanliga cigaretter, men de är tillverkade av rostfritt stål. I e-cigaretten sätts en patron med vätska med olika slags kemikalier och smakmedel, men inte tobak. Det finns patroner med både med och utan tobak.

– Men e-cigaretter är ett potentiellt gift också. Det kan vara livsfarligt för ett litet barn att få tag i sådant, påpekar Karin Rask.

Markaryds kommun har som policy att om en elev ses röka på skolans område, så kontaktas elevens vårdnadshavare. Och sådana iakttagelser har alltså gjorts nu.