I måndags påträffades i Emmaljunga på den skånska sidan av gränsen sex döda lamm och ett fullvuxet och samma dag ytterligare två döda får – ett lamm och en tacka – i södra Århult söder om Markaryd på andra sidan.

Enligt Bertil Nilsson, rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Skåne, är det omöjligt att säga om fåren dödats av samma varg som härjade i sydöstra Skåne i augusti och början av september och som där attackerade och dödade 34 får.

Sedan dess har ingen iakttagit "Skånevargen" och inga nya får hittats döda varför experterna antog att den hade vandrat vidare och funnit ett nytt revir.