Smålänningen

Annons

Viktigt meddelande till allmänheten

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, (populärt kallat Hesa Fredrik), är det varnings- och informationssystem, som dels utgörs av utomhuslarm, dels av meddelande i radio och TV. VMA kan användas för att varna för akuta hotsituationer som krig, allvarliga bränder, gasutsläpp, akuta hot mot vattenförsörjning, med mera.