Smålänningen

Annons

Miljö- och byggförvaltningen i Ljungby kommun

Miljö- och byggförvaltningen i Ljungby kommun svarar för bygglovsärenden, miljöärenden och detaljplanering. Förvaltningen bereder ärenden till miljö- och byggnämnden. Nämnden har delegerat åt tjänstemännen på miljö- och byggförvaltningen att besluta i vissa frågor medan viktigare frågor alltid behandlas i nämnden.