Smålänningen

Annons

Storregioner

Regeringen initerade en utredning 2015 om en ny länsindelning. Diskussionsunderlag presenterades våren 2016 och ett förslag sommaren 2016, förslaget gick ut på remiss tidig höst 2016. Förslaget går ut på att landet ska bestå av totalt sex storregioner och storlän. De tre första ska bildas redan till 2019, de tre övriga till 2023. För Jönköpings läns del gäller till 2023, då slås det samman med Kronoberg, Kalmar och Östergötlands län om förslaget går igenom som det är utformat nu.