Smålänningen

Annons

Marcus Walldén

Marcus Walldén (M) är ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Ljungby, ledamot i Brottsförebyggande rådet och ersättare i fullmäktige. Han är också brandinspektör på räddningstjänsten i Ljungby.