Smålänningen

Annons

Växjö tingsrätt

Växjö tingsrätt är en allmän underrätt och handlägger som första instans brottmål, tvistemål, familjerättsliga mål, domstolsärenden, konkurser, ärenden om företagsrekonstruktion, ärenden om skuldsanering m.m. i Kronobergs län. Växjö tingsrätt är också mark- och miljödomstol, här handläggs miljömål, fastighetsmål, plan- och byggmål och va-mål. Mark- och miljödomstolen är en domstol för Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge och Skåne län.