Smålänningen

Annons

Garvaren bio

Garvaren bio är en biograf i Ljungby som även visar Bio kontrast-filmer. Bio Kontrast är det gemensamma namnet på ett antal föreningar i Sverige som arrangerar icke-kommersiella biografvisningar för allmänheten, som ett komplement till reguljärt filmutbud.