Smålänningen

Annons

Demokraterna

Politiskt parti med bas i Göteborg. Kom i valet 2018 in i Göteborgs kommunfullmäktige och även Västra Götalandsregionens regionfullmäktige. Partiet motsätter sig kollektivtrafiksatsningen Västlänken.