Smålänningen

Annons

Bränder i publika lokaler

Statistik över bränder i restauranger, butiker och liknande går under begreppet "brand i publika lokaler".