Smålänningen

Annons

Arbetsskador

Målet med förebyggande arbetsmiljöarbete är att det inte ska inträffa arbetsskador på arbetsplatsen. En dålig arbetsmiljö kan resultera i arbetsolycksfall, tillbud eller arbetssjukdomar. Arbetsskador delas in i olycksfall i arbetet, färdolycksfall och arbetssjukdom (smitta). (Källa: prevent.se)