Smålänningen

Annons

Socialförvaltningen i Älmhults kommun

Socialförvaltningen i Älmhults kommun har hand om äldreomsorg, vård och omsorg. Socialförvaltningen eller Socialtjänsten är i Sverige namnet på den kommunala förvaltning som lyder under varje kommuns socialnämnd eller annan nämnd som svarar för det praktiska och politiska arbete som regleras av socialtjänstlagen. Det exakta namnet på nämnd och förvaltning kan skifta från kommun till kommun.