Smålänningen

Annons

Ergonomi

Begreppet ”ergonomi” kommer från grekiskans ergon, som betyder ”arbete”, och nomos, som betyder ”lag”. Definitionen på ordet ergonomi är ”vetenskapen om en optimering av samspelet mellan människan och miljön enligt principen att anpassa arbetet till människan”. Vilket betyder att man ska ta hänsyn till varje individs naturliga förutsättningar, men också till dess begränsningar, vid utformning av arbetssätt, verktyg och arbetsplatser. (Källa: ergonomin.se)