Smålänningen

Annons

Hörselskadades Riksförbund

Hörselskadades Riksförbund (HRF) benämner sig själva som "de hörselskadades befrielserörelse". De arbetar för ett hörselsmart samhälle, där hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.