Smålänningen

Annons

Politikerarvoden

Politikerarvoden är ett vitt begrepp som beskriver ersättningar till förtroendevalda politiker. Ersättningsnivåerna och villkoren skiljer sig mycket åt mellan kommuner, landstingskommuner och för politiker på riksplanet.